Налични курсове

Курсът е подходящ за ученици от 5-ти и 6-ти клас

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.

Работа и управление на хуманоиден робот NAO.

В курса се използват материали за обучението по роботика, насочени към формиране на ключови компетентности. Методиката е свързана с работа с готови продукти и модифициране на създадени алгоритми. Специализираните средства, който се използват, са достъпни и налични в института по роботика. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа;  БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.

В курса се използват материали за обучението по 3D моделиране и принтиране, насочени към формиране на ключови компетентности. Методиката е свързана с работа с готови програмни продукти безплатни за учебни цели. Развиват се компетентности по създаване на 3D модели и проектиране. Ползват се достъпни 3D принтери - FDM технология с каквито разполагат голяма част от училищата. Специализираните средства, който се използват, са достъпни и налични в института по роботика. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 32 часа; БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.


В курса се използват материали за обучението по роботика, насочени към формиране на ключови компетентности. Изучават се теми като: История на роботиката; Стационарни и мобилни роботи; Кинематика и проектиране на роботи; Основни компоненти, двигатели сензори, предавателни механизми и др. Специализираните средства, който се използват, са достъпни и налични в института по роботика. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 32 часа; БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 2

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.

В курса се използват материали за обучението по 3D принтиране, насочени към формиране на ключови компетентности. Методиката е свързана с работа с готови програмни продукти безплатни за учебни цели. Ползват се достъпни 3D принтери - FDM технология с каквито разполагат голяма част от училищата. Специализираните средства, който се използват, са достъпни и налични в института по роботика. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 часа; БРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ: 1

Издава се сертификат за завършен курс от Институт по Роботика - БАН.